м.Дніпро ДНЗ № 20
ЗВІТ КЕРІВНИКА

  

Звіт завідувача

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ясла-садок)

 № 20„Барвінок”

ЗА 2018-2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№20 Барвінок”  знаходиться за адресою вул. Привокзальна 5,а.

 

 

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

4

 раннього  віку

1

дошкільного  віку

3

3.

Режим роботи груп:

 

12 годин

4

4.

Кількість вихованців

115

5.

Кількість педагогічних працівників

7

 

 

 

 

Колектив ДНЗ складається з 21 особи, з них – 7 педагогів, а саме:1 завідувач, 1 вихователь-методист, 4 вихователя, 1 музичний керівник,14 технічний персонал.

                       

Комплектування педагогічними кадрами ДНЗ № 20

на 2019 – 2020 навчальний рік

з/п

Прізвище, імя, по-батькові

Дата народження

Посада

Пед.

стаж

Освіта

Назва навчального закладу, рік коли закінчив

Спеціальність за дипломом

Рік попередньої атестації

Наступні курси

Наступна атестація

1.

Сібірьова Світлана Іванівна

24.04.

1960

Завідувач

37р.

вища

Бердянський державний педагогічний інститут, 1992р.

«Педагогіка та психологія дошкільна»

2014

2018

2021

2.

Карнаух Ольга Сергіївна

17.06.

1984

Вихова

тель-методист

13р.

вища

Мелітопольський державний педагогічний університет, 2012р.

Організатор дошкільної освіти. Вихователь

ДНЗ.Практичний психолог в закладах освіти

2018

2020

2021

3.

Тимошенко Людмила Валентинівна

12.09.

1969

Вихова

тель

23р.

 

Неповна вища

Днепропетровське педагогічне училище, 1990р.

«Дошкільне виховання»

2014

2018

2019

4.

Сур Наталія Іванівна

12.10

1975

Вихова

тель

18р.

Неповна вища

Дніпропетровський політехнікум, 1995р.

«Швейне виробництво»

2014

2018

2019

5.

Глушко Марина Валентинівна

25.03.

1972

Вихова

тель

23р.

Неповна вища

Жовтоводське педагогічне училище, 1991р.

«Дошкільне виховання»

2016

2020

2021

 

 

7.

 

 

 

Терещенко Тетяна Юріївна

 

 

 

21.01.

1976

 

 

 

Музичний керівник

 

 

 

 

21р.

 

 

 

вища

 

 

 

Мелітопольський державний педагогічний університет, 2005р.

 

 

 

 

«Педагогіка і методика середньої освіти. Музика»

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

2023

 

8.  8.

 

 

 

 

 

Довженко

Юлія Михайлівна

 

 

01.02.

1986р.

 

Вихова-

тель

 

10р

  

вища

 

Харківський соціально-економічний

Інститут

2009р.

 

  «Соціальна педагогіка»

 

2016

 

2020

 

 

2021

 

 

 

 

Дошкільний навчальний заклад здійснює освітньо – виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту ДНЗ, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція). Програмове забезпечення освітнього процесу в ДНЗ №20 в 2018-2019 навчальному році складалось з інваріантної частини, сформованої на державному рівні в межах Базового компонентну.

Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в ДНЗ №20 в 2018-2019 навчальному  році визначався освітньою програмою «Я у Світі»(нова редакція).

Організація діяльності дошкільного навчального закладу в 2018-2019 навчальному році здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій  Міністерства освіти і науки України від 16.06.2018№1/9-315«Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році», для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу педагоги керуватись Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році.

Керуючись  основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками працювали над створенням ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

     На початку навчального року вихователі разом з батьками провели роботу над створенням відповідного розвивального середовища в кожній віковій групі,  подбали про те, щоб воно було зручним, відповідало віку дітей, сприяло розвиткові природної цікавості дошкільників, забезпечувало умови для набуття навичок практичного життя, надавало малюкам свободу вибору, забезпечувало гармонійні відносини між вихователями, дітьми та навколишнім світом, налаштовувало на позитивні емоції, розвивало здібності дошкільнят, відповідно до їх нахилів та уподобань.

       Педагоги всіх вікових груп значно поповнили кількість іграшок, розвивальних  ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів, художньої та методичної літератури  для реалізації основних завдань Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

  Протягом року в методичному кабінеті  продовжувалася робота з 

 накопичення інформаційних науково-методичних матеріалів, в яких висвітлюється питання впровадження Програми «Я у Світі» ,  розробці тематичних циклів та їх наочно – дидактичному забезпеченню.  

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної освітньо-виховної роботи.Результативність реалізації пріоритетних завдань ДНЗ вивчалася під час спостереження за освітньо-виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами, під  час тематичних та комплексних  перевірок.

З метою коригування розвитку дошкільників, аналізу компетентності та планування подальшої  навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку у закладі проводилися контрольні заняття, бесіди. Досягнення дітей оцінювалися відповідно розділів програми: пізнавальний розвиток, мовленнєвий розвиток, логіко-математичний розвиток,  художньо-естетичний розвиток та за трьома рівнями знань  (низький, середній, високий).

Організацію освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі було спрямовано на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких було враховано їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, можливості колективу, а саме:

1.Розпочати роботу по формуванню у дітей уяви про різноманітність професій та соціальну значущість праці дорослих у процесі ознайомлення з професіями людей.

 

 2.Продовжувати роботу з формування у дітей навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих ігор,театралізованої діяльності.

 

3.Удосконалювати роботу з формування у дітей дошкільного віку логіко-математичної компетенції.

    

 Протягом року методична робота та робота методичного кабінету проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів у 2018 - 2019 н.р. було проведено організаційну роботу з атестації педагогів.Атестація педагогів  проводилася згідно  з Типовим положення про атестацію педагогічних працівників.

         За результатами атестації:

           -Тимошенко Л.В.(вихователю) підтвердженно 11 т.р. та звання «вихователь-методист».  

-Сур Н.І.(Вихователю) підтвердженно 11 т.р.

Для вирішення завдань,спрямованих  на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів ,  у дошкільному закладі було проведено

результативно та з високим рівнем зацікавленості семінари « Формування адекватного сприймання батьками власних дітей»(жовтень), «Місток порозуміння між батьками та ДНЗ»(грудень), «Методи і прийоми роботи з дітьми щодо формування здорового способу життя та фізичних якостей»(лютий). Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів, підвищилась ефективність діяльності колективу за чинною програмою.

Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи.

Відповідно до річного плану ДНЗ були проведені у всіх вікових групах такі свята:

ü Свято «1-го вересня»

ü «Осінь в гості завітала»

ü Осінній ярмарок

ü «Святий Миколай в гостях у дітей»

ü Новорічні свята;

ü Стрітення;

ü Свята для матусь;

ü Шевченківські дні;

ü «Великдень»

ü Випускні ранки в старших групах

ü Свята літнього циклу

Протягом року в закладі проведені конкурси:

ü «Промайнуло літо»-виставка дитячих малюнків;

ü  «Іграшка-моя творчість»( краща новорічна іграшка,конкурс серед батьків);

ü Картина галерея « Чарівний новий рік»

ü Малюнки на асфальті « Морські жителі»;

ü Малюнки до дня незалежності « Ми живемо на Україні»

Проведені виставки робіт:

ü «Наш любий дитячий садочок»;

ü « Осінь в гості завітала»;

ü  «Сім’я на різдвяні свята»;

ü «Найлагідніша в світі матуся»;

ü  «Великодня писанка»;

ü « За мир і спокій на планеті»;

ü «Здрастуй літо»

В 2018-2019 навчальному  році ДНЗ розпочав роботу по формуванню у дітей уяви про різноманітність професій та соціальну значущість праці дорослих у процесі ознайомлення з професіями людей.

 Було проведено пед.раду «Формування предметно-практичної компетенції дошкільників в процесі ознайомлення з професіями,їх соціальною значимістю»,колективний перегляд занять(рання профорієнтація дошкільників),пед.год«Методичні рекомендації,трудове виховання дошкільників».

Протягом 2018-2019 н.р. колектив ДНЗ №20 продовжував роботу з теми «Формування у дітей навичок спілкування ефективної взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих ігор,театралізованої діяльності».

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання цього  завдання, було сплановано та проведено різноманітні  форми методичної роботи, зокрема   колективний перегляд занять з теми « Сюжетно-рольова гра як засіб спілкування»

Також дане питання було розглянуте на педагогічній раді:

«Формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих ігор,театралізованої діяльності».Вихователі  працювали над розробками конспектів занять, дидактичним і  сюжетним матеріалом.

Враховуючи те, що педагогічний колектив удосконалював роботу  над проблемою  формування у дітей дошкільного віку логіко-математичної компетенції,було проведено педагогічну раду «Сучасні технології формування логіко-математичної компетенції»,колективний перегляд занять,педагогічна година «Індивідуальний підхід до формування логіко-математичної компетентності дошкільників».

Результатом роботи стали розроблені  методичні рекомендації для педагогів. Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що в  групах створено умови для логіко-математичного  розвитку дошкільнят, педагоги використовують різні форми роботи з дітьми: ігри, проблемні ситуації, заняття. Аналіз оцінювання методичних заходів з даного питання показав,що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер,були спрямовані на усунення недоліків допущених в організації навчально-виховного процесу.  Проводилися круглі столи, консультації, конкурси газет.

Значна увага протягом навчального року приділялася безпеці життєдіяльності вихованців. Робота в цьому напрямку здійснювалася згідно з вимогами Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”. В квітні було проведено Всесвітній день здоров’я, організовано  заходи до Тижня безпеки  життєдіяльності дитини.

Планомірне навчання персоналу прийомам надання першої долікарської допомоги на випадок раптових ушкоджень, отруєнь, перегрівів, обморожень  здійснювалося на практичних заняттях Школи педагогічного мінімуму.

У 2018-2019 навчальному році під постійним контролем було питання відвідування дітьми дошкільного навчального закладу. Завдяки роз’яснювальній роботі  вдалося знизити відсоток  безпричинного невідвідування дітьми  ДНЗ.

 

Відвідування в середньому склало:

 

 

На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображено в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується.

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

 

Отже, можна зробити висновок, що для реалізації завдань із зміцнення фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя в ДНЗ створені всі необхідні умови.

 

       Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти наш колектив забезпечив тісну співпрацю педагогів, школи та батьків майбутніх першокласників. Відбулося засідання «Круглого столу» з теми «Скоро нас чекає школа» вихователі ДНЗ, батьки, вчителі та медичні працівники ознайомили присутніх із особливостями діагностики готовності дітей до школи , шляхами підготовки дітей до школи та були дані відповіді на запитання. Як свідчать відгуки учасників „Круглого столу” така форма роботи була доцільною та результативною.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Вихователі оцінювали досягнення дітей старшого дошкільного віку за картою компетентності згідно вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Педагоги дійшли до висновку, що наявність у дитини певного віку знань та вмінь не є основним, а тим більше вичерпним показником оптимального для віку та індивідуальних можливостей ступеня розвитку. До того ж і знання слід оцінювати комплексно, з зв’язку з різними сферами життєдіяльності, а не лише ті, що пов'язують дитину з майбутнім шкільним навчанням.

Педагогами дошкільного закладу систематично проводяться батьківські збори, консультації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи.

На високому рівні пройшли батьківська конференція, звіт керівника, досить плідно працював батьківський комітет  закладу, приймаючи участь в навчально-виховному процесі та зміцненні матеріальної бази ДНЗ.

Сучасне оформлення демонстраційних стендів,електронний сайт закладу дали  можливість батькам отримати інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про роботу всіх працівників. В групових приміщеннях оформлено та періодично змінюються батьківські куточки. Хочеться звернути увагу на зростаюче зацікавлення батьків життям дитини в ДНЗ. Батьки взяли участь у благоустрої квітників на території ДНЗ.

 Під керівництвом завідувача С.І.Сібірьової,  завдяки тісній співпраці з батьківською громадою, злагодженій роботі батьківських комітетів, за сприяння батьківського комітету закладу   було зміцнено матеріальну базу закладу:було придбано шафи для одягу на старшу групу,встановлено гірку дитячу на майданчику ДНЗ.

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

В ДНЗ суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини на основі нормативних документів: Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Закону України «Про охорону дитинства» та Сімейного кодексу.

На початку навчального року уточнюється банк даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічного патронажу. Пільги по харчуванню дітей відображені в таблиці 2.

 

Таблиця 2

Пільги по харчуванню

 

Пільгові категорії

Кількість дітей у

2017-2018н.р

Оплата з бюджету

Чорнобильці

-

-

Багатодітні

6

50%

Сироти

-

-

Діти, батьки яких є учасниками АТО

3

100 %

Діти з малозабезпечених сімей

3

100 %

 

На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про цивільну оборону», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, протягом 2018-2019 року зусилля  колективу ДНЗ № 20  були спрямовані на створення здорових і безпечних умов праці, дотримання норм  і правил охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

           Аналізуючи стан дитячого травматизму за 2018- 2019н.р можна відмітити відсутність жодного випадку травматизму під час навчально-виховного процесу та зниження випадків травматизмуі  в побуті.

        Це свідчить про якісний підхід педагогічного та обслуговуючого персоналу до своїх функціональних обов’язків, суворе виконання чинних норм і правил з безпеки праці, контролю за дотриманням умов, що забезпечують охорону здоров’я учасників навчально-виховного процесу але педагогічному персоналу потрібно щоденно ціленаправлено проводити роботу з попередження травматизму з батьками вихованців.

 

В оздоровчий період в ДНЗ були проведені оздоровчі заходи, які полягали в забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі Організаційно-педагогічна робота з дітьми проводилась згідно розкладу занять та орієнтовного тематичного планування.

На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем: оновлення розвивального середовища в групах,ремонт каналізації в 4-ій групі,асфальтування подвір’я.

Але колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій, тому пріоритетними напрямами в методичній роботі з педагогічними кадрами має стати:

 

Завдання на 2019-2020 навчальний рік:

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2019-2020н.р., досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних завдань:

 

1.Розпочати роботу по розвитку екологічної свідомості у дітей через проблемні ситуації та пошуково-досліднецьку діяльність.

 

2.Продовжувати  роботу по формуванню у дітей уяви про різноманітність професій та соціальну значущість праці дорослих у процесі ознайомлення з професіями людей.

 

3.Удосконалювати систему роботи з соціалізації дошкільника для успішного розвитку особистості.