м.Дніпро КЗДО № 20
Річний звіт про діяльність закладу освіти

ЗВІТ

директора

Комунального закладу дошкільної  освіти

(ясла-садок) № 20»

у 2020-2021 н. р.

 

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №20 (далі - КЗДО) Розташований за адресою: 49020, м. Дніпро,м/р Таромське, вул.Привокзальна,5а.

          КЗДО має типове приміщення, розраховане на75 місць. В КЗДО працює 4 групи:

 • 1 група дітей раннього віку;
 • 3 груп дітей дошкільного віку.

   Всі 4 груп укомплектовані згідно програмових  та санітарно-гігієнічних вимог.

 

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

4

раннього  віку

1

дошкільного  віку

3

3.

Режим роботи груп:

 

10,5 годин

4

4.

Кількість вихованців

108

5.

Кількість педагогічних працівників

8

 

 

Колектив КЗДО складається з 21 осіб, з них – 8 педагогів, а саме:: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 5 вихователів, 1 музичний керівник,13 технічний персонал.

Якісний склад педагогічного колективу

Назва посади

Усього працівників за посадою

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст першої категорії

Спеціаліст другої категорії

Спеціаліст

Без кваліфікаційної категорії

Мають педагогічне звання

Вихователь

5

0

1

1

0

3

2

Вихователь-методист

1

0

1

0

0

0

0

Музичний керівник

1

0

0

0

0

1

0

Завідувач

1

1

0

0

0

0

0

Усього

8

1

2

1

0

4

2

                 

 

 

 

 

 

Освітній рівень педагогів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота з підвищення фахової майстерності

Курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

спеціальність

за планом

фактично

місце проходження

відсоток

ДОІППО

м. Дніпро

фахові

авторські

проб.-метод

дистанційні,

очно-заочні

 

1.

Вихователі,які мають кваліфікаційну категорію або звання «Вихователь-методист»

1

1

 

 

 

1

 

 

100%

 

Результати атестації

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу сприяє атестація, яка проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30,Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти від 08.08.2013 року № 1135, згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

У 2020-2021 навчальному році було аттестовано 1педагога.

 За результатами атестації:

Глушко Марині Валентинівні (Вихователю який має кваліфікаційну категорію або звання « Вихователь-методист») підтвердженно 11 тарифний розряд та звання «Вихователя-методиста».

    Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням. В міжатестаційний період вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять,  інших видів діяльності з дітьми.

 

        

 

 

 

 

 

Розділ І   

 

Аналіз стану навчально-виховної роботи КЗДО за 2020-2021н.р.

 

І блок: Методична робота

 

Організація діяльності закладу дошкільної освіти  в 2020-2021 навчальному році здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій  Міністерства освіти і науки України від 30.07.2020 №1/9-411«Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році», для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу педагоги керуватись Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році.

Організацію освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі було спрямовано на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких було враховано їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, можливості колективу, а саме:

 

1.Розпочати роботу по формуваню логіко-математичних уявлень дітей засобами математичного проєкту.

 

2.Продовжувати  роботу по розвитку екологічної свідомості у дітей через проблемні ситуації та пошуково-досліднецьку діяльність.

 

        3.Удосконалювати роботу по формуваню у дітей уяви про різноманітність професій та соціальну значущість праці дорослих у процесі ознайомлення з професіями людей.

 

Для вирішення завдань,спрямованих  на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів ,  у дошкільному закладі було проведено

результативно та з високим рівнем зацікавленості семінари «Вихователь професія чи покликання»(жовтень), «Куточок природи в екологічному виховані дошкільника»(грудень), « Методи і шляхи підтримки активності дитини в здобутті знань»(січень),педагогічний ринг « Дослідно-експереминтальна діяльність:переваги і проблеми»(лютий).Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів, підвищилась ефективність діяльності колективу за чинною програмою.

Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи.

Відповідно до річного плану КЗДО були проведені у всіх вікових групах такі свята:

 • Свято «1-го вересня»
 • «Осінь в гості завітала»
 • Осінній ярмарок
 • «Святий Миколай в гостях у дітей»
 • Новорічні свята;
 • Стрітення;
 • Свята для матусь;

У звязку зі складною епідемічною ситуацією зв’язаною з корона вірусом деякі міроприємства були проведені онлайн.

Протягом року в закладі проведені конкурси:

 • «Промайнуло літо»-виставка дитячих малюнків;
 •  «Іграшка-моя творчість»( краща новорічна іграшка,конкурс серед батьків);
 • Картина галерея « Чарівний новий рік»
 • Малюнки на асфальті « Морські жителі»;
 • Малюнки до дня незалежності « Ми живемо на Україні»

Проведені виставки робіт:

 • «Наш любий дитячий садочок»;
 • « Осінь в гості завітала»;
 •  «Сім’я на різдвяні свята»;
 • «Найлагідніша в світі матуся»;
 •  «Великодня писанка»;
 • « За мир і спокій на планеті»;
 • «Здрастуй літо»

В 2020-2021 навчальному  році КЗДО  розпочав роботу  по формуваню логіко-математичних уявлень дітей засобами математичного проєкту.

 Було проведено пед.раду «Формуваня логіко-математичних уявлень дітей засобами математичного проекту.Дитяча лабораторія як осередок дитячого експериментування в природі»,колективний перегляд занять ,пед.год «Ігри для гіперактивних дітей».

Протягом 2020-2021 н.р. колектив КЗДО № 20 продовжував роботу з теми:   Розвиток екологічної свідомості у дітей через проблемні ситуації та пошуково-досліднецьку діяльність.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання цього  завдання, було сплановано та проведено різноманітні  форми методичної роботи. Пед.рада « Розвиток екологічної свідомості у дітей через проблемні ситуації та пошуково-досліднецьку діяльність»,  колективний перегляд занять з теми.

Вихователі  працювали над розробками конспектів занять, дидактичним і  сюжетним матеріалом.

Враховуючи те, що педагогічний колектив удосконалював роботу з формування у дітей уяви про різноманітність професій та соціальну значущість праці дорослих,

 було проведено педагогічну раду «Світ професій-крок у майбутнє»,

колективний перегляд занять,семінар «Роль педагогічного колективу в захисті прав та гідності дитини».

Результатом роботи стали розроблені  методичні рекомендації для педагогів. Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що в  групах створено умови для розвитку соціалізації  дошкільнят, педагоги використовують різні форми роботи з дітьми: ігри, проблемні ситуації, заняття. Аналіз оцінювання методичних заходів з даного питання показав,що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер,були спрямовані на усунення недоліків допущених в організації навчально-виховного процесу.  Проводилися круглі столи, консультації, конкурси газет.

 

 

ІI  блок: Якість освіти

 

     На початку навчального року вихователі разом з батьками провели роботу над створенням відповідного розвивального середовища в кожній віковій групі,  подбали про те, щоб воно було зручним, відповідало віку дітей, сприяло розвиткові природної цікавості дошкільників, забезпечувало умови для набуття навичок практичного життя, надавало малюкам свободу вибору, забезпечувало гармонійні відносини між вихователями, дітьми та навколишнім світом, налаштовувало на позитивні емоції, розвивало здібності дошкільнят, відповідно до їх нахилів та уподобань.

       Педагоги всіх вікових груп значно поповнили кількість іграшок, розвивальних  ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів, художньої та методичної літератури  для реалізації основних завдань Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

  Протягом року в методичному кабінеті  продовжувалася робота з 

 накопичення інформаційних науково-методичних матеріалів, в яких висвітлюється питання впровадження Програми «Я у Світі» ,  розробці тематичних циклів та їх наочно – дидактичному забезпеченню.  Проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання».

 

ІV блок: Результативність освітньої роботи з дітьми

 

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної освітньо-виховної роботи.Результативність реалізації пріоритетних завдань КЗДО вивчалася під час спостереження за освітньо-виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами, під  час тематичних та комплексних  перевірок.

З метою коригування розвитку дошкільників, аналізу компетентності та планування подальшої  навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку у закладі проводилися контрольні заняття, бесіди. Досягнення дітей оцінювалися відповідно розділів програми: пізнавальний розвиток, мовленнєвий розвиток, логіко-математичний розвиток,  художньо-естетичний розвиток та за трьома рівнями знань  (низький, середній, високий).

 

 

Vблок: Готовність дітей до школи

 

Освітньо-виховна роботу з дітьми 6-го року життя будувалася на основі особистісно-орієнтованого підходу до дошкільників, що забезпечило розвиток та саморозвиток дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів, інтересів.

Як результат, діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Значна увага приділялася формуванню мовленнєвої компетентності старших дошкільників. Діти вміють будувати речення, дотримуючись певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання. Поряд з цим слід констатувати, що діти зазнають труднощів при вживанні синонімів, слів-порівнянь, вживанні складно-підрядних речень, складанні описових розповідей.

Оцінка результативності роботи педагогів здійснена шляхом порівняння компетенції дітей станом на початок навчального року з результатами діагностики компетенції дітей в кінці I півріччя

Порівняльний аналіз за визначеним показниками результатів діагностик дітей показав загальний рівень компетенції дітей у вікових групах:

- старша група (%) – високий рівень – 16.7%; достатній – 36 %; середній – 36%; низький – 11%.

 

VI блок: Робота з батьками

      Робота з батьками проводилась згідно плану. Всі форми роботи з родинами – від матеріалів у батьківських куточках до батьківських зборів готуються з особливою ретельністю(з урахуванням всіх проти епідеміологічних заходів).  Постійно діючою є виставка дитячих і батьківських робіт.

Дієвими стали матеріали для батьків в групі Вайбер. Матеріали змінні, відповідають  основним питанням, над якими працює колектив. Відповідно до них спланована і тематика консультацій для батьків. Для проведення батьківських зборів добираються активні форми роботи. До традиційних зборів з батьками новонабраних дітей додалися і загальні збори для батьків дітей старших груп. Педагогами дошкільного закладу систематично проводяться батьківські збори, консультації(онлайн), готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи.

Хочеться звернути увагу на зростаюче зацікавлення батьків життям дитини в КЗДО. Батьки взяли участь у благоустрої квітників на території КЗДО.

Такі заходи та форми роботи сприяли становленню взаєморозуміння між педагогом і батьками, дозволили ознайомити батьків не лише з організацією педагогічно їроботи з дітьми, а головне – з виховною метою, традиціями груп і дитячого садка.

 

 

 

 

VII блок: Робота зі школою

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти наш колектив забезпечив тісну співпрацю педагогів, школи та батьків майбутніх першокласників. Відбулося засідання круглого столу(онлайн) з теми «Скоро нас чекає школа» вихователі КЗДО,методист,та медичний працівник ознайомили присутніх із особливостями діагностики готовності дітей до школи , шляхами підготовки дітей до школи та були дані відповіді на запитання. Як свідчать відгуки учасників  така форма роботи була доцільною та результативною.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Вихователі оцінювали досягнення дітей старшого дошкільного віку за картою компетентності згідно вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки». Результати моніторингу з визначення компетентності дошкільників:низький -0(0%); середній-14(61%);достатній -9(39%); високий-0(0%)

Педагоги дійшли до висновку, що наявність у дитини певного віку знань та вмінь не є основним, а тим більше вичерпним показником оптимального для віку та індивідуальних можливостей ступеня розвитку. До того ж і знання слід оцінювати комплексно, з зв’язку з різними сферами життєдіяльності, а не лише ті, що пов'язують дитину з майбутнім шкільним навчанням.

 

VIIIблок: Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Медико-профілактична робота здійснювалась відповідно до затвердженого плану. В дошкільному закладі виконувались всі заходи лікувально-профілактичного характеру: профілактичні щеплення, антропометрія, огляд на педикульоз. Особлива увага приділялась організації гігієнічного навчання працівників закладу та веденню санітарно – просвітницької діяльності серед батьків, що дало можливість значно підвищити рівень обізнаності серед вищезазначених категорій осіб та убеспечити всіх учасників виховного процессу від можливості зараження ковід.

У 2020-2021 навчальному році під постійним контролем було питання відвідування дітьми дошкільного закладу освіти. Завдяки роз’яснювальній роботі  вдалося знизити відсоток  безпричинного невідвідування дітьми КЗДО.

Питання захворюваності, відвідування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

 

 

 

 

Результати аналізу стану захворюваності  за 2020-2021 н. р.

Загальна кіль-сть дітей

Кількість груп

Кількість дітей за списком

Фактична кількість дітей

% відвідування

 

108

Ран. вік

Дош. вік

 

Спец гр.

Ран. вік

Дош. вік

 

Спец. гр.

Ран. вік

Дош вік

 

Спец. гр.

Ран. вік

Дош. вік

 

Спец. гр.

 

1

 

3

 

-

 

20

 

88

 

-

 

15

 

66

 

-

 

75

 

73

 

 

-

 

 

Загальна к-сть відсутніх дітей

 

 

Кількість відсутніх дітей

через хворобу

 

 

Кількість відсутніх дітей

з поважних причин

 

Кількість відсутніх дітей

без поважних причин

 

Ранвік

Дошвік

 

Спец гр.

Ран. вік

Дошвік

 

Спец. гр.

Ран. вік

Дош. вік

 

Спецгр.

Ран. вік

Дош. вік

 

Спец. гр.

 

12

 

 

 

 

35

 

 

 

 

-

 

24

 

72

 

-

 

1

 

7

 

-

 

5

 

15

 

-

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відвідування в середньому склало:

 

IX блок:Організація харчування

 

Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується.

 

В КЗДО суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини на основі нормативних документів: Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Закону України «Про охорону дитинства» та Сімейного кодексу.

На початку навчального року уточнюється банк даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічного патронажу. Пільги по харчуванню дітей відображені в таблиці 2.

 

 

Таблиця 2

Пільги по харчуванню

 

Пільгові категорії

Кількість дітей у

2020-2021 н.р

Оплата з бюджету

Чорнобильці

-

-

Багатодітні

11

50%

Сироти

-

-

Діти, батьки яких є учасниками АТО

2

100 %

Діти з малозабезпечених сімей

5

100 %

 

На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про цивільну оборону», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, протягом 2020-2021 навчального року зусилля  колективу КЗДО № 20  були спрямовані на створення здорових і безпечних умов праці, дотримання норм  і правил охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

           Аналізуючи стан дитячого травматизму за 2020-2021 н.р можна відмітити відсутність жодного випадку травматизму під час навчально-виховного процесу та зниження випадків травматизмуі  в побуті.

        Це свідчить про якісний підхід педагогічного та обслуговуючого персоналу до своїх функціональних обов’язків, суворе виконання чинних норм і правил з безпеки праці, контролю за дотриманням умов, що забезпечують охорону здоров’я учасників навчально-виховного процесу але педагогічному персоналу потрібно щоденно ціленаправлено проводити роботу з попередження травматизму з батьками вихованців.

 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер.

 

В оздоровчий період в КЗДО були проведені оздоровчі заходи, які полягали в проведенні занять та розваг на свіжому повітрі(в кожній групі окремо). Організаційно-педагогічна робота з дітьми проводилась згідно розкладу занять та орієнтовного тематичного планування.

На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем: оновлення розвивального середовища в групах. Але колектив КЗДО налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.