м.Дніпро ДНЗ № 20
Відкритий доступ

СТАТУТ  ДНЗ

 

 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент гуманітарної політики  Дніпровської міської ради

Наказ від _____________ № _____

Директор департаменту

__________________  Г.В.Глядчишин

 

 

                                                                                               

 

 

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

„ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 20”

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 (
НОВА РЕДАКЦІЯ)                                                         

 

 

                                                              Прийнято                                                                     Радою ДНЗ № 20

Протокол від _____ р. № ___

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

 

Ці зміни та доповнення є новою редакцією Статуту Комунального закладу освіти дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) № 20, зареєстрованого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 25 жовтня 2001 року, рішення номер 2339, перереєстровано виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради від 23.09.2009, номер запису 12241050001047512, ідентифікаційний код 36641849
      

І. Загальні положення

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 20» ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ (далі-дошкільний навчальний заклад), зареєстрований виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 25 жовтня 2001 року, рішення номер 2339, перереєстрований  виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради від  23.09.2009, номер запису 12241050001047512,  ідентифікаційний код 36641849, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.
      Повна назва – КОМУНАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД  ОСВІТИ «ДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 20» ДНІПРОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ
      Скорочена назва – ДНЗ № 20

1.2. Адреса закладу: 49020, м. Дніпро, житловий масив Таромське, вулиця Привокзальна, буд. № 5-а, телефон: 749-42-35.

1.3. Власником дошкільного навчального закладу є територіальна громада міста в особі Дніпровської міської ради.

Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.5. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, ідентифікаційний код ЄДРПОУ.

1.6. Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти. Задоволення громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей. Створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність дошкільного навчального закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: забезпечення та зміцнення фізичного і психологічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності проводжувати освіту.

1.8. Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9. Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством, державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про
          дошкільну освіту”;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним навчальнийм закладом з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що складені між ними.

ІІ. Комплектування дошкільного закладу

2.1. Дошкільний навчальний заклад розрахований на 75 місць.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3. У дошкільному навчальному закладі функціонують групи загального розвитку.

2.4. Дошкільний навчальний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

- для дітей віком від 2-х до 3-х років – 15 осіб;

- для дітей віком від 3-х до 4-х років – 20 осіб;

- для дітей віком від 4-х до 5-ти років – 20 осіб;

- для дітей віком від 5-ти до 6-ти років – 20 осіб.

- оздоровчий період  - до 15 осіб.

2.6. Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305:
               2.6.1. прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:
       - заяви батьків або осіб, які їх заміняють;
      - медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може  
        відвідувати дошкільний навчальний заклад;
      - довідки дільничного лікаря по епідеміологічне  оточення;
     - свідоцтва про народження дитини;
     - паспорт батьків.
             2.6.2.під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник  зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, які їх заміняють, зі статутом дошкільного навчального закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх заміняють, а також у літній період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного навчального закладу може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють, коли дитина не відвідує заклад без поважних причин більше місяця, у разі не внесення сплати за утримання дитини після встановленого терміну, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини.

2.9. Термін повідомлення батьків про відрахування дитини встановлюється  10 днів.

ІІІ. Режим роботи дошкільного навчального закладу

3.1. Дошкільний навчальний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин. Вихідні дні субота, неділя, святкові тощо.

3.2. Щоденний графік роботи  дошкільного навчального закладу з 6.30 до 18.00.

3.3. Щоденний графік роботи груп дошкільного навчального закладу: з 6.30 до 18.00.

ІY. Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі

4.1. Навчальний рік у дошкільному навчального закладу починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному навчальному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи схвалюється педагогічною радою дошкільного навчального закладу, затверджується керівником дошкільного навчального закладу і  погоджується  управлінням освіти департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради.

План роботи дошкільного навчального закладу на оздоровчий період погоджується з територіальною держпродспоживслужбою.

4.4. У дошкільному навчальному закладі визначена українська мова навчання та виховання дітей (наказ управління освіти  Дніпровської міської ради від 01.11.2016 р.
№ 251).

4.5. Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі спрямований  на реалізацію завдань Державного стандарту дошкільної освіти України – Базового компоненту дошкільної освіти.

4.6. Дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:

- формування основ соціальної адаптації та життєдіяльності компетентності дитини;

- виховання елементів природного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

- утвердження емоційно-ціннісного ставлення  до практичної та духовної діяльності дитини;

- розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

V.   Організація  харчування дітей у дошкільному навчальному закладі

5.1. Харчування дошкільного навчального закладу забезпечується департаментом гуманітарної політики централізовано на тендерній основі, за рахунок місцевого бюджету відповідно до норм харчування.

Дошкільний навчальний заклад забезпечується продуктами харчування організаціями, які виграли тендер і з якими укладено договір на постачання продуктів. Частота та обсяг завозу продуктів харчування і продовольчої сировини залежить від терміну їх реалізації і повинна становити 2-3 рази на тиждень. Продукти, які постачаються в дошкільний навчальний заклад повинні бути сертифіковані та відповідати санітарно-гігієнічним нормам та правилам.

5.2. У дошкільному навчальному закладі встановлено 3-х разове харчування. Для вирішення медичних, організаційних та практичних питань харчування дітей в дошкільному навчальному закладі створюється рада з питань харчування, в яку входять завідувач (голова), лікар, медична сестра, вихователь-методист, комірник, кухарі. Склад ради затверджується завідувачем дошкільного навчального закладу.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника дошкільного навчального закладу.

VI. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного навчального закладу здійснюється КЗ «ДЦПМСД № 12» на безоплатній основі, також медичним працівником, який входить до штату дошкільного навчального закладу.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування. Щорічно проводиться безоплатний медичний огляд дітей.

6.3. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення  і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. Учасники навчально-виховного процесу

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі є: діти дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та няні, батьки та особи, які їх заміняють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: грошова винагорода із економії заробітної плати, подяки з занесенням в трудову книжку, подяки та грамоти органів управління освітою.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання та   
навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, матеріальному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків та осіб, які їх заміняють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки та особи, які їх заміняють, зобов’язані:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти дошкільний навчальний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров’я дитини;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психологічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законом України про працю, законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у самоврядуванні дошкільного навчального закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

-проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи дошкільного навчального закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності; інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники  зобов’язані:

- виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного навчального закладу завідуючим.

7.10. Працівники дошкільного навчального закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психологічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники дошкільного навчального закладу у відповідності до статті 26 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні безоплатні медичні огляди КЗ «ДМКЛ № 2» ДОР та КЗ «ДЦПМСД № 12»   

7.12. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушають Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

VIII. Управління дошкільним навчальним закладом

8.1. Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його завідуючий, який призначається і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

Керівник дошкільного навчального закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених законом України „Про дошкільну освіту”, та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-  здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу;

- діє від імені дошкільного навчального закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного навчального закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного навчального закладу;

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розклад за погодженням із власником дошкільного навчального закладу;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідальність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх заміняють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному навчальному закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів. Запрошеними з правом до радчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх заміняють.

Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним навчальним закладом.

Педагогічна рада закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідальні рішення;

- організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно до потреб дошкільного навчального закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить 4 рази на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування дошкільного навчального закладу є загальні збори колективу та батьків або осіб, які їх заміняють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного навчального
закладу  - 23, батьків - 141.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- приймають Статут, зміни і доповнення;

- обирають раду дошкільного навчального закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслухують звіт керівництва дошкільного навчального закладу, голови ради дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності дошкільного навчального закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного навчального закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного навчального закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, власник, спонсори та інші).

Рада дошкільного навчального закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету дошкільного закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У дошкільному навчальному закладі діють органи громадського самоврядування: батьківський комітет (рада) та піклувальна рада.  Їх створення, повноваження та завдання визначені наказами  Міністерства освіти і науки України від 02.06.2004 № 446 «Про затвердження примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу» та від 05.01.2001 № 45 «Про затвердження положення про піклувальну  раду  загальноосвітнього навчального закладу». Відповідно до цих наказів у дошкільному навчальному закладі розробляються свої положення про вище зазначені органи  громадського самоврядування. На підставі цих положень діють і відповідні органи громадського самоврядування  у кожній групі.
          Діяльність батьківського комітету дошкільного навчального закладу спрямована більше на участь у реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їх навчання та виховання у дошкільному закладі, а діяльність піклувальної ради спрямована на  вирішення забезпечення належних умов виховання та утримання дітей у дошкільному навчальному закладі.

8.6.1.Батьківський комітет є добровільним формуванням, створеним на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час їхнього навчання та виховання у дошкільному навчальному закладі.
           У своїй діяльності комітет керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Статутом  ДНЗ № 20.
            Метою діяльності Комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування дошкільного навчального  закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективові в реалізації завдань дошкільної освіти.
          

Основними завданнями батьківського комітету є сприяння створення умов для:

- формування та розвитку особистості дитини та її суспільної свідомості;

- виховання у дітей шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури народів, які проживають в Україні;

- формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

- збереження життя і здоров’я дітей;

- здобуття дітьми обов’язкової дошкільної освіти, розвитку їхніх природних здібностей та підтримки обдарованих дітей;

- запобігання бездоглядності дітей у вільний від відвідування дошкільного навчального закладу час і безпритульності;

- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації дітей;

- організація роботи з поширення психолого-педагогічних і правових завдань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання  і виховання дітей;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу та його благоустрою, створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у т.ч. контролювати надходження і розподіл  грошей, брати участь у вирішенні інших питань, передбачених статутом цих фондів.

Основними принципами діяльності комітетів є:

- законність,

- гласність,

- колегіальність,

- толерантність.

- виборність;

- організаційна самостійність у межах повноважень, визначених Положенням та законодавством;

- підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків дошкільного навчального закладу (групи).

8.6.2. Піклувальна рада – це орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до розв’язання проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного навчального закладу.

Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному навчальному закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного навчального закладу;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування дошкільного навчального закладу;

- сприяти організації і проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я дітей;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

- всебічне зміцнення  зв’язків  між родинами дітей та працівників дошкільного закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення  зв’язків  між родинами дітей та дошкільним закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

IX. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу

9.1. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу включає будівля, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі дошкільного навчального закладу.

9.2. Майно дошкільного навчального закладу використовується ним на правах оперативного управління, відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування і Статуту дошкільного навчального закладу та укладених ним угод.

9.3. Дошкільний навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурчами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

9.4. Збитки, завдані дошкільному навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються, відповідно чинного законодавства.

9.5. Вимоги до матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного навчального закладу, у тому числі колекційного, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

9.6. Відчуження та списання основних засобів і майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплення за дошкільним навчальним закладом, здійснюється за погодженням з органом управління майном у порядку, встановленим чинним законодавством.

Х. Майно дошкільного навчального закладу

10.1. Відповідно до рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради № 208  від „04” лютого 2002 р. дошкільному навчальному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики.

10.2. Майно дошкільного навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

ХІ. Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

11.1. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:

- майно власника;

-місцевих бюджетів у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- батьків або осіб, які їх заміняють;

- добровільні пожертвування фізичних і юридичних осіб.

11.2.Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 440 «Про
           затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій до
           реєстру та виключення з Реєстру» с. 133,4  Податкового кодексу України:

  Дошкільний навчальний заклад є неприбутковою установою:
                - забороняється розподіл отриманих коштів (прибутків) або їх частин серед
                  засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої
                  праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів організації управління та
                  інших, пов’язаних з ними;
               - доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для  
                 фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації
                 мети(цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених її установчими
                 документами;
               - у разі припинення юридичної особи (у разі її ліквідації, злиття, поділу, приєднання
                 або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком
                 неприбутковим організаціям, відповідного виду або зарахування до доходу
                 бюджету.
                    
       11.3. Дошкільний навчальний заклад за погодженням із власником має право:

- придбати та орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно з чинним законодавством.

11.4. Статистична звітність про діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.

11.5. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядковуються дошкільний навчальний заклад.

За рішенням власника дошкільного навчального закладу бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської  міської ради.

ХІІ. Міжнародне співробітництво дошкільного навчального закладу

12.1. Дошкільний навчальний заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний педагогічний та батьківський обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

12.2. Дошкільний навчальний заклад має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

ХІІІ. Контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу

13.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

13.2. У період, між атестацією проводяться перевірки (інспектування) дошкільного навчального закладу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до чинного законодавства.

13.3. Державний контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється Державною інспекцією навчальних закладів, власником, департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

13.4. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

ХІY. Реорганізація або ліквідація дошкільного навчального закладу

14.1. Припинення діяльності дошкільного навчального закладу здійснюється шляхом реорганізації (злиття, виділення, поділ) або ліквідації за рішенням власника, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним навчальним  закладом.

14.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного навчального закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів, і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.

14.3. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

14.4.  У випадку реорганізації права та зобов’язання  дошкільного навчального закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

 

                    ЗАТВЕРДЖЕНО        
                    Наказ Міністерства фінансів України        
                    28 січня 2002 року № 57        
                    (у редакції наказу Міністерства фінансів України        
                    від 26 листопада 2012 року № 1220)        
                  Затверджений у сумі:   Два мільйона п'ятсот шістдесят сім тисяч чотириста сорок вісім гривень 00 копійок (2567448,00 грн)      
                      (сума словами і цифрами)      
                  Начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради          
                  (посада)          
                        О.В. Салогуб    
                  (підпис) (ініціали і прізвище)          
                  04.02.2019       М.П.  
                  (число, місяць, рік)          
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ                            
на 2019 рік                            
  40506248 Відділ централізованої бухгалтерії департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради № 2 (навчальних закладів Новокодацького та Чечелівського районів)                          
    (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)                        
    м. Дніпра                        
    (найменування міста, району, області)                        
Вид бюджету       місцевий (міський бюджет м. Дніпра),                    
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету       06 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради,                    
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                            
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )                            
Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 20" Дніпровської міської ради                            
                            (грн.)
Найменування КЕКВ Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Поточні видатки 2000 313 434,00 245 828,00 244 920,00 200 333,00 249 676,00 283 519,00 100 420,00 86 365,00 227 311,00 224 363,00 203 439,00 187 840,00 2 567 448,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 140 556,00 140 556,00 140 556,00 140 556,00 192 373,00 266 092,00 84 761,00 70 814,00 169 989,00 140 556,00 140 556,00 140 556,00 1 767 921,00
Оплата праці 2110 115 210,00 115 210,00 115 210,00 115 210,00 157 683,00 218 108,00 69 476,00 58 044,00 139 335,00 115 210,00 115 210,00 115 210,00 1 449 116,00
Заробітна плата 2111 115 210,00 115 210,00 115 210,00 115 210,00 157 683,00 218 108,00 69 476,00 58 044,00 139 335,00 115 210,00 115 210,00 115 210,00 1 449 116,00
Грошове утримання військовослужбовців 2112                         0,00
Нарахування на оплату праці 2120 25 346,00 25 346,00 25 346,00 25 346,00 34 690,00 47 984,00 15 285,00 12 770,00 30 654,00 25 346,00 25 346,00 25 346,00 318 805,00
Використання товарів і послуг 2200 172 878,00 105 272,00 104 364,00 59 777,00 57 303,00 17 427,00 15 659,00 15 551,00 57 322,00 83 807,00 62 883,00 47 284,00 799 527,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210                         0,00
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220                         0,00
Продукти харчування 2230 99 911,00 50 605,00 50 605,00 50 605,00 50 605,00 9 718,00 9 718,00 9 718,00 50 605,00 50 605,00 25 303,00 25 305,00 483 303,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240                         0,00
Видатки на відрядження 2250                         0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260                         0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 72 967,00 54 667,00 53 759,00 9 172,00 6 698,00 7 709,00 5 941,00 5 833,00 6 717,00 33 202,00 37 580,00 21 979,00 316 224,00
Оплата теплопостачання 2271 55 777,00 40 970,00 40 970,00             22 221,00 29 253,00 15 659,00 204 850,00
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 1 991,00 1 327,00 1 327,00 1 327,00 1 062,00 1 062,00 1 062,00 1 062,00 1 062,00 664,00 664,00 663,00 13 273,00
Оплата електроенергії 2273 15 199,00 12 370,00 11 462,00 7 845,00 5 636,00 6 647,00 4 879,00 4 771,00 5 655,00 10 317,00 7 663,00 5 657,00 98 101,00
Оплата природного газу 2274                         0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275                         0,00
Оплата енергосервісу 2276                         0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281                         0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282                         0,00
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410                         0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420                         0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610                         0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620                         0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630                         0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710                         0,00
Стипендії 2720                         0,00
Інші виплати населенню 2730                         0,00
Інші поточні видатки 2800                         0,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110                         0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121                         0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122                         0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131                         0,00
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132                         0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141                         0,00
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142                         0,00
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143                         0,00
Створення державних запасів і резервів 3150                         0,00
Придбання землі і нематеріальних активів 3160                         0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210                         0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220                         0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230                         0,00
Капітальні трансферти населенню 3240                         0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111                         0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112                         0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113                         0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210                         0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УСЬОГО   313 434,00 245 828,00 244 920,00 200 333,00 249 676,00 283 519,00 100 420,00 86 365,00 227 311,00 224 363,00 203 439,00 187 840,00 2 567 448,00
  Керівник закладу                     С.І. Сібірьова    
                (підпис)       (ініціали, прізвище)    
  Начальник відділу ЦБ ДГП ДМР № 2 навчальних закладів Новокодацького та Чечелівського районів                     Є.О. Мітіна    
                (підпис)       (ініціали, прізвище)    
  М.П.**   04.02.2019                      
      (число, місяць, рік))                      
* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.                            
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.                            
                             
                             

 

 

РОЗРАХУНКИ ДО БЮДЖЕТУ НА 2019 рік                  
0611010 Надання дошкільної освіти                  
КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 20" ДМР                  
                   
2110 Оплата праці             1 449 116,00  
2111 Заробітна плата:             1 449 116,00  
  По тарифікації 41759 грн* 12 м     501 108,00 501 108,00
  За штатним розписом 69525 грн* 12 м     834 300,00 834 300,00
  Заміщення             29 973,00 0,00
  Лікарняні             13 354,00 0,00
  Матеріальна допомога педпрацівникам             33 529,00 0,00
  Матеріальна допомога медпрацівникам             3 323,00 0,00
  Винагорода             33 529,00 0,00
2120 Нарахування на оплату праці 22%             318 805,00 318 805,52
2200 Використання товарів і послуг             799 527,00  
2230 Продукти харчування:             483 303,00 483 303,00
Категорія дітей   Діти Тариф     Дні      
Садок: Звичайні 59%   80 29,53     150   354 360,00 354 360,00
Садок: Цілодобові 59%   0 32,49     150     0,00
Садок: Пільга 100%   3 50,05     150   22 522,50 22 522,50
Садок: Пільга (багатодітні) 79%   6 39,79     150   35 811,00 35 811,00
Яслі: Звичайні 59%   24 18,32     150   65 952,00 65 952,00
Яслі: Цілодобові 59%   0 20,16     150     0,00
Яслі: Пільга 100%   1 31,05     150   4 657,50 4 657,50
Яслі: Пільга (багатодітні) 79%     24,68     150     0,00
    114              
                   
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв             316 224,00 316 223,82
      Тариф     Обсяг в нат. од.      
2271 Оплата теплопостачання   1349,34     151,815   204 850,00 204 850,05
2272 Оплата водопостачання і водовідведення   12,936     1 026   13 273,00 13 272,34
2273 Оплата електроенергії   2,28792     42 878   98 101,00 98 101,43
2274 Оплата природного газу   11,6132           0,00
  ВСЬОГО:             2 567 448,00  
                   
  Керівник закладу           С.І. Сібірьова    
  Начальник відділу ЦБ ДГП ДМР № 2 навчальних закладів Новокодацького та Чечелівського районів           Є.О. Мітіна    
  М.П. 04.02.2019р.                
Виконавці: провідні фахівці Л.Л. Бабенко, А.М. Зливко                  
                   
                   
РОЗРАХУНКИ ДО СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ НА 2019 рік                  
0611010 Надання дошкільної освіти                  
КЗО "Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 20" ДМР                  
Код надходжень 25010100                  
2200 Використання товарів і послуг             301 302,00  
2230 Продукти харчування:             301 302,00 301 302,00
Категорія дітей   Діти Тариф     Дні      
Садок: Звичайні 59%   80 20,52     150   246 240,00 246 240,00
Садок: Цілодобові 59%   0 23,70     150     0,00
Садок: Пільга 100%   3 0,00     150     0,00
Садок: Пільга (багатодітні) 79%   6 10,26     150   9 234,00 9 234,00
Яслі: Звичайні 59%   24 12,73     150   45 828,00 45 828,00
Яслі: Цілодобові 59%   0 14,00     150     0,00
Яслі: Пільга 100%   1 0,00     150     0,00
Яслі: Пільга (багатодітні) 79%     6,37     150     0,00
    114              
  ВСЬОГО:             301 302,00  
                   
  Керівник закладу           С.І. Сібірьова    
  Начальник відділу ЦБ ДГП ДМР № 2 навчальних закладів Новокодацького та Чечелівського районів           Є.О. Мітіна    
  М.П. 04.02.2019р.                
Виконавці: провідні фахівці Л.Л. Бабенко, А.М. Зливко                  
                   

 

 

 

 

 

 

Структура та органи управління закладу освіти:

 

Завідувач- Сібірьова Світлана Іванівна

Вихователь-методист-Карнаух Ольга Сергіївна

Завгосп-Дяченко Наталія Анатоліївна

Медична сестра-Лобода Євгенія Леонідівна

 

Кадровий склад закладу освіти:

 

 

Завідувач-1

Вихователь-методист-1

Вихователі-5

Муз.керівник-1

Медична сестра-1

Помічники вихователя-4

Завгосп-1

Робітник з обслуговування приміщення-1

Машиніст з прання білизни-1

Двірник-1

Сторож-3

 

Доступність для навчання осіб з особливими освітніми потребами:

 

  - Облаштування прилеглої території для потреб моломобільних груп населення відсутнє.

  -Тактильні таблички з шрифтом Брайля відсутні.

  -Пандусів до входу до будівлі немає.

  -Доступність в середину  будівлі обмежена.

  -Санвузли для маломобільних груп населення-відсутні.

 

Мова навчання В ДНЗ № 20 -українська

 

Освітні програми,що реалізуються у закладі освіти:

 

ДНЗ працює за програмою розвитку дитини дошкільного віку " Я у Світі"

 

Рекомендовано Міністерствомосвіти і науки  України 2014р.

 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб,які навчаються у закладі освіти:

На сьогодні функціонує 4 групи загального розвитку,які комплектуються за віковими ознаками.На 1 вересня 2020р.в дощкільному навчальному закладі працює:

 

-група ранього віку-1

 

-групи дошкільного віку-3.

 

Проектна потужність ДНЗ 75 осіб,в ДНЗ в 2020-2021 н.р. навчається 110 осіб.

 

Правила прийому до закладу:

 

Шановні батьки!

З вересня 2013 року запроваджено електронну реєстрацію дітей до дошкільних навчальних закладів району. Нова система дозволяє батькам реєструвати дитину через Інтернет та забезпечує можливість відстежувати рух електронної черги.

 

Внесення до Реєстру відомостей про дітей здійснюється на сайті «Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади» батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором (за зверненням батьків або осіб, які їх замінюють), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою.

 

 

1.     Прийом у ДНЗ 20 здійснюється згідно Закону України

     « Про дошкільну освіту», стаття 14, п.1 –  групи комплектуються за віковими ознаками.

2.     Згідно положення « Про дошкільний навчальний заклад»,стаття 6 – прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі:

-         заяви батьків або осіб, які їх змінюють;

-         медичної довідки про стан здоров’я дитини;

-         довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

-         свідоцтво про народження.

3.     Згідно статті 7.

Під час прийому дитини до дошкільного закладу, керівник ознайомлює батьків або  осіб, що їх замінюють, із:

-         статутом дошкільного закладу;

-         іншими документами, що регламентують діяльність ДНЗ: «Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних закладах»; про забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій (пп. 2.1; 2.3; 2.4); про термін плати за харчування та які дні не підлягають оплаті (пп. 2.7; 2.9);

-         положенням про батьківські комітети груп,положення про комітет ДНЗ 20.

4.   Ознайомлює батьків зі змістом інформаційних стендів «Права дитини», «Попередження   дитячого травматизму»

 

 

 

ВАКАНТНІ ПОСАДИ В ДНЗ № 20:

 

Станом на 01.09.2020р. вакантних посад немає

 

 

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ПРОВЕДЕНО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ. УПРОВАДЖЕННЯ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ДНЗ ДОЗВОЛЯЄ РЕЗУЛЬТАТИВНО ОРГАНІЗУВАТИ ТА ЗДІЙСНЮВАТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС, СТИМУЛЮЄ ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ТА ТВОРЧЕ ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІВ, ДОЗВОЛЯЄ ЕФЕКТИВНО РОЗПОДІЛЯТИ РЕСУРСИ ЗАКЛАДУ, ВПЛИВАЄ НА ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ЗДІЙСНЮВАЛОСЬ ПЕДАГОГАМИ ЗАКЛАДУ ТРИЧІ НА РІК (ВЕРЕСЕНЬ, СІЧЕНЬ, ТРАВЕНЬ) 

Оцінка досягнень проводилась за рівнями:

- Високий – показник проявляється повною мірою, дитина має глибокі системні знання та практичні вміння;

- Достатній - показник проявляється частково й ситуативно, дитина має достатні, але не глибокі знання, чекає підтримки від дорослого;

- Середній - показник проявляється вкрай рідко, знання та практичні вміння дуже обмежені та безсистемні;

- Низький - повна відсутність прояву, відсутність знань та практичних вмінь.

Головна мета такої системи оцінювання досягнень дитини – визначити, чи є поступальні зміни в розвитку однієї конкретної дитини впродовж цілого року. Результати досягнень дітей дали змогу зорієнтувати педагога у сильних і слабких сторонах розвитку кожної дитини, доборі засобів оптимізації цього процесу, шляхів індивідуальної роботи з нею.

Результати рівнів засвоєння програмового матеріалу з дітьми всіх вікових груп узагальнені, зроблені відповідні висновки та рекомендації до кожної з них.

Отже, аналіз результатів діагностування дітей за освітніми лініями засвідчує, що їх загальні позитивні показники, які були отримані на початку навчального року в 2018 році у порівнянні з кінцем навчального року 2019 року дали вагомий приріст, а негативні – знизились, що свідчить про ефективність навчально-виховної роботи з дітьми протягом року. Робота вихователя за даними освітніми лініями проводилась на достатньому рівні.

 

 

 

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ  ДНЗ № 20

 

АНАЛІЗ РОБОТИ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ясла-садок)

 № 20„Барвінок”

ЗА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№20 Барвінок”  знаходиться за адресою вул. Привокзальна 5,а.

 

 

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

4

 раннього  віку

1

дошкільного  віку

3

3.

Режим роботи груп:

 

12 годин

4

4.

Кількість вихованців

110

5.

Кількість педагогічних працівників

7

 

 

 

 

Колектив ДНЗ складається з 21 особи, з них – 7 педагогів, а саме:1 завідувач, 1 вихователь-методист, 4 вихователя, 1 музичний керівник,14 технічний персонал.

                       

Комплектування педагогічними кадрами ДНЗ № 20

на 2020 – 2021 навчальний рік

з/п

Прізвище, імя, по-батькові

Дата народження

Посада

Пед.

стаж

Освіта

Назва навчального закладу, рік коли закінчив

Спеціальність за дипломом

Рік попередньої атестації

Наступні курси

Наступна атестація

1.

Сібірьова Світлана Іванівна

24.04.

1960

Завідувач

40р.

вища

Бердянський державний педагогічний інститут, 1992р.

«Педагогіка та психологія дошкільна»

2014

2019

2020

2.

Карнаух Ольга Сергіївна

17.06.

1984

Вихова

тель-методист

18р.

вища

Мелітопольський державний педагогічний університет, 2012р.

Організатор дошкільної освіти. Вихователь

ДНЗ.Практичний психолог в закладах освіти

2018

2022

2023

3.

Тимошенко Людмила Валентинівна

12.09.

1969

Вихова

тель

24р.

 

Неповна вища

Днепропетровське педагогічне училище, 1990р.

«Дошкільне виховання»

2014

2018

2019

4.

Сур Наталія Іванівна

12.10

1975

Вихова

тель

19р.

Неповна вища

Дніпропетровський політехнікум, 1995р.

«Швейне виробництво»

2014

2018

2019

5.

Глушко Марина Валентинівна

25.03.

1972

Вихова

тель

24р.

Неповна вища

Жовтоводське педагогічне училище, 1991р.

«Дошкільне виховання»

2016

2020

2021

 

 

7.

 

 

 

Терещенко Тетяна Юріївна

 

 

 

21.01.

1976

 

 

 

Музичний керівник

 

 

 

 

22р.

 

 

 

вища

 

 

 

Мелітопольський державний педагогічний університет, 2005р.

 

 

 

 

«Педагогіка і методика середньої освіти. Музика»

 

 

 

 

2018

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

2023

 

8.  

 

 

 

 

 

Довженко

Юлія Михайлівна

 

 

01.02.

1986р.

 

Вихова-

тель

 

19р

  

вища

 

Харківський соціально-економічний

Інститут

2009р.

 

  «Соціальна педагогіка»

 

2016

 

2020

 

 

2021

 

 

 

Робота з підвищення фахової майстерності

Курсове підвищення кваліфікації педагогічних працівників

 

спеціальність

за планом

фактично

місце проходження

відсоток

ДОІППО

м. Дніпро

фахові

авторські

проб.-метод

дистанційні,

очно-заочні

 

1.

Завідувач ,який одночасно працює вихователем

1

1

 

 

 

 

1

 

100%

 

Результати атестації

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу сприяє атестація, яка проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30,Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 – 18550(зі змінами від 30.09.2013 року.Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.08.2013р. за № 1417/23949), згідно перспективного плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному закладі складений перспективний план атестації та курсової перепідготовки на 5 років.

У2019-2020 навчальному році було аттестовано 1педагога.

 За результатами атестації:

Сібірьовій Світлані Іванівні (Завідувачу який одночасно працює вихователем) підтвердженно вищу кваліфікаційну категорію.

    Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням. В міжатестаційний період вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять,  інших видів діяльності з дітьми.

 

         

Розділ І   

 

Аналіз стану навчально-виховної роботи ДНЗ за 2019-2020н.р.

 

І блок: Методична робота

 

Організація діяльності дошкільного навчального закладу в 2019-2020 навчальному році здійснювалась відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій  Міністерства освіти і науки України від 16.06.2018№1/9-315«Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році», для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу педагоги керуватись Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році.

Організацію освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі було спрямовано на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких було враховано їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, можливості колективу, а саме:

1.Розпочати роботу по розвитку екологічної свідомості у дітей через проблемні ситуації та пошуково-досліднецьку діяльність.

 

2.Продовжувати  роботу по формуванню у дітей уяви про різноманітність професій та соціальну значущість праці дорослих у процесі ознайомлення з професіями людей.

 

        3.Удосконалювати систему роботи з соціалізації дошкільника для    успішного розвитку особистості.

 

Для вирішення завдань,спрямованих  на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів ,  у дошкільному закладі було проведено

результативно та з високим рівнем зацікавленості семінари «Вихователь професія чи покликання»(жовтень), «куточок природи в екологічному виховані дошкільника»(грудень), « Сучасна дитина,яка вона?»(січень). Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів, підвищилась ефективність діяльності колективу за чинною програмою.

Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи.

Відповідно до річного плану ДНЗ були проведені у всіх вікових групах такі свята:

 • Свято «1-го вересня»
 • «Осінь в гості завітала»
 • Осінній ярмарок
 • «Святий Миколай в гостях у дітей»
 • Новорічні свята;
 • Стрітення;
 • Свята для матусь;

У звязку зі складною епідемічною ситуацією звязаною з корона вірусом деякі міроприємства були проведені онлайн.

Протягом року в закладі проведені конкурси:

 • «Промайнуло літо»-виставка дитячих малюнків;
 •  «Іграшка-моя творчість»( краща новорічна іграшка,конкурс серед батьків);
 • Картина галерея « Чарівний новий рік»
 • Малюнки на асфальті « Морські жителі»;
 • Малюнки до дня незалежності « Ми живемо на Україні»

Проведені виставки робіт:

 • «Наш любий дитячий садочок»;
 • « Осінь в гості завітала»;
 •  «Сім’я на різдвяні свята»;
 • «Найлагідніша в світі матуся»;
 •  «Великодня писанка»;
 • « За мир і спокій на планеті»;
 • «Здрастуй літо»

В 2019-2020 навчальному  році ДНЗ розпочав роботу  по розвитку екологічної свідомості у дітей через проблемні ситуації та пошуково-досліднецьку діяльність.

 Було проведено пед.раду «Виховуємо юних дослідників»,колективний перегляд занять ,пед.год «Як весело та цікаво підготуватись до прогуянки».

Протягом 2019-2020 н.р. колектив ДНЗ №20 продовжував роботу з теми:   робота по формуванню у дітей уяви про різноманітність професій та соціальну значущість праці дорослих у процесі ознайомлення з професіями людей.

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на  виконання цього  завдання, було сплановано та проведено різноманітні  форми методичної роботи, зокрема   колективний перегляд занять з теми, виготовлення лепбука. Також дане питання було розглянуте на педагогічній раді:

«Формування у дітей уяви про різноманітність професій та соціальну значущість праці дорослих у процесі ознайомлення з професіями дорослих». Вихователі  працювали над розробками конспектів занять, дидактичним і  сюжетним матеріалом.

Враховуючи те, що педагогічний колектив удосконалював роботу з соціалізації дошкільника для    успішного розвитку особистості,

 було проведено педагогічну раду «Соціалізація – основа успішного розвитку особистості дошкільника»,колективний перегляд занять,семінар «Роль педагогічного колективу в захисті прав та гідності дитини».

Результатом роботи стали розроблені  методичні рекомендації для педагогів. Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що в  групах створено умови длярозвитку соціалізації  дошкільнят, педагоги використовують різні форми роботи з дітьми: ігри, проблемні ситуації, заняття. Аналіз оцінювання методичних заходів з даного питання показав,що всі вони мали науково-методичний та пізнавальний характер,були спрямовані на усунення недоліків допущених в організації навчально-виховного процесу.  Проводилися круглі столи, консультації, конкурси газет.

 

 

ІI  блок: Якість освіти

 

     На початку навчального року вихователі разом з батьками провели роботу над створенням відповідного розвивального середовища в кожній віковій групі,  подбали про те, щоб воно було зручним, відповідало віку дітей, сприяло розвиткові природної цікавості дошкільників, забезпечувало умови для набуття навичок практичного життя, надавало малюкам свободу вибору, забезпечувало гармонійні відносини між вихователями, дітьми та навколишнім світом, налаштовувало на позитивні емоції, розвивало здібності дошкільнят, відповідно до їх нахилів та уподобань.

       Педагоги всіх вікових груп значно поповнили кількість іграшок, розвивальних  ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів, художньої та методичної літератури  для реалізації основних завдань Базового компонента дошкільної освіти в Україні.

  Протягом року в методичному кабінеті  продовжувалася робота з 

 накопичення інформаційних науково-методичних матеріалів, в яких висвітлюється питання впровадження Програми «Дитина в дошкільні роки» ,  розробці тематичних циклів та їх наочно – дидактичному забезпеченню.  Проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання».

 

ІV блок: Результативність освітньої роботи з дітьми

 

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної освітньо-виховної роботи.Результативність реалізації пріоритетних завдань ДНЗ вивчалася під час спостереження за освітньо-виховним процесом, бесід з дітьми, педагогами, під  час тематичних та комплексних  перевірок.

З метою коригування розвитку дошкільників, аналізу компетентності та планування подальшої  навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку у закладі проводилися контрольні заняття, бесіди. Досягнення дітей оцінювалися відповідно розділів програми: пізнавальний розвиток, мовленнєвий розвиток, логіко-математичний розвиток,  художньо-естетичний розвиток та за трьома рівнями знань  (низький, середній, високий).

 

Vблок: Готовність дітей до школи

 

Освітньо-виховна роботу з дітьми 6-го року життя будувалася на основі особистісно-орієнтованого підходу до дошкільників, що забезпечило розвиток та саморозвиток дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів, інтересів.

Як результат, діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Значнаувагаприділяласяформуваннюмовленнєвоїкомпетентності старших дошкільників. Дітивміютьбудуватиречення, дотримуючисьпевного порядку слів, послідовно і логічновідповідати на запитання. Поряд з цимслідконстатувати, щодітизазнаютьтруднощів при вживаннісинонімів, слів-порівнянь, вживанні складно-підряднихречень, складанніописовихрозповідей.

Оцінка результативності роботи педагогів здійснена шляхом порівняння компетенції дітей станом на початок навчального року з результатами діагностики компетенції дітей в кінці I півріччя

Порівняльний аналіз за визначеним показниками результатів діагностик дітей показав загальний рівень компетенції дітей у вікових групах:

- старша група (%) – високий рівень – 16.7%; достатній – 36 %; середній – 36%; низький – 11%.

 

VI блок: Робота з батьками

      Робота з батьками проводилась згідно плану. Всі форми роботи з родинами – від матеріалів у батьківських куточках до батьківських зборів готуються з особливою ретельністю.  Постійно діючою є виставка дитячих і батьківських робіт.

Дієвими стали матеріали батьківських куточків. Матеріали змінні, відповідають  основним питанням, над якими працює колектив. Відповідно до них спланована і тематика консультацій для батьків. Для проведення батьківських зборів добираються активні форми роботи. До традиційних зборів з батьками новонабраних дітей додалися і загальні збори для батьків дітей старших груп. Педагогами дошкільного закладу систематично проводяться батьківські збори, консультації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи.

На високому рівні пройшов, звіт керівника, досить плідно працював батьківський комітет закладу , приймаючи участь в навчально-виховному процесі та зміцненні матеріальної бази ДНЗ.

Сучасне оформлення демонстраційних стендів,електронний сайт закладу дали  можливість батькам отримати інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про роботу всіх працівників. Хочеться звернути увагу на зростаюче зацікавлення батьків життям дитини в ДНЗ. Батьки взяли участь у благоустрої квітників на території ДНЗ.

Такі заходи та форми роботи сприяли становленню взаєморозуміння між педагогом і батьками, дозволили ознайомити батьків не лише з організацією педагогічноїроботи з дітьми, а головне – з виховною метою, традиціями груп і дитячого садка.

 

 

VII блок: Робота зі школою

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти наш колектив забезпечив тісну співпрацю педагогів, школи та батьків майбутніх першокласників. Відбулося засідання круглого столу з теми «Скоро нас чекає школа» вихователі ДНЗ, батьки, вчителі та медичні працівники ознайомили присутніх із особливостями діагностики готовності дітей до школи , шляхами підготовки дітей до школи та були дані відповіді на запитання. Як свідчать відгуки учасників круглого столу така форма роботи була доцільною та результативною.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

Вихователі оцінювали досягнення дітей старшого дошкільного віку за картою компетентності згідно вимог Програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина в дошкільні роки». Результати моніторингу з визначення компетентності дошкільників:низький -0(0%); середній-14(61%);достатній -9(39%); високий-0(0%)

Педагоги дійшли до висновку, що наявність у дитини певного віку знань та вмінь не є основним, а тим більше вичерпним показником оптимального для віку та індивідуальних можливостей ступеня розвитку. До того ж і знання слід оцінювати комплексно, з зв’язку з різними сферами життєдіяльності, а не лише ті, що пов'язують дитину з майбутнім шкільним навчанням.

 

VIIIблок: Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Медико-профілактична робота здійснювалась відповідно до затвердженого плану. В дошкільному закладі виконувались всі заходи лікувально-профілактичного характеру: профілактичні щеплення, антропометрія, огляд на педикульоз. Особлива увага приділялась організації гігієнічного навчання працівників закладу та веденню санітарно – просвітницької діяльності серед батьків, що дало можливість значно підвищити рівень обізнаності серед вищезазначених категорій осіб.

У 2019-2020 навчальному році під постійним контролем було питання відвідування дітьми дошкільного навчального закладу. Завдяки роз’яснювальній роботі  вдалося знизити відсоток  безпричинного невідвідування дітьми  ДНЗ.

Питання захворюваності, відвідування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

 

Результати аналізу стану захворюваності  за 2019-2020 н. р.

Загальна кіль-сть дітей

Кількість груп

Кількість дітей за списком

Фактична кількість дітей

% відвідування

 

110

Ран. вік

Дош. вік

 

Спец гр.

Ран. вік

Дош. вік

 

Спец. гр.

Ран. вік

Дош вік

 

Спец. гр.

Ран. вік

Дош. вік

 

Спец. гр.

 

1

 

3

 

-

 

20

 

90

 

-

 

15

 

66

 

-

 

75

 

73

 

 

-

 

 

Загальна к-сть відсутніх дітей

 

 

Кількість відсутніх дітей

через хворобу

 

 

Кількість відсутніх дітей

з поважних причин

 

Кількість відсутніх дітей

без поважних причин

 

Ранвік

Дошвік

 

Спец гр.

Ран. вік

Дошвік

 

Спец. гр.

Ран. вік

Дош. вік

 

Спецгр.

Ран. вік

Дош. вік

 

Спец. гр.

 

12

 

 

 

 

35

 

 

 

 

-

 

24

 

72

 

-

 

1

 

7

 

-

 

5

 

15

 

-

                                   

 

Відвідування в середньому склало:

 

IX блок:Організація харчування

 

Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі готової продукції з харчоблоку дотримується.

Питання харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Загальний показник  виконання норм  харчування за 2019 рік складає:

- яслова група – 71 % (2016 р. – 93 %) – менше на 22 %;

- садові дошкільні групи – 68% (2016 р. – 89%) – менше на 21%.

в 2019 році виконуються норми стабільно за продуктами харчування: хліб житній, хліб пшеничний -100%;борошно-69%група раннього віку,51%-садові групи;крупи, бобові, макаронні вироби – 105% група раннього віку 96% садові групи; фрукти свіжі, цитруси – група раннього віку-15%,салова 24 %; масло вершкове – 100%; яйце куряче – 100%; сметана – 74% група раннього віку 73% садові групи; м'ясо, м'ясопродукти:група раннього віку  – 90%, садові групи – 87%; риба, риба продукти: група раннього віку  – 50%;  садові групи – 36%; сир твердий: група раннього віку – 105%, садові групи – 107%; картопля: група раннього віку  – 103%, садові групи – 92%;  овочі:  група раннього віку   – 67%, садові групи – 60%; соки: група раннього віку – 20%, садові групи – 18%;  цукор:  група  раннього віку – 83%, садові групи – 87 %; молоко, кисломолочні продукти: група раного віку – 72%, садові групи – 47%;  сир кисломолочний: група  раннього віку – 84%, садові групи – 74%; чай: група раннього віку-67%,садові групи-67%;Какао: група раннього віку-70%,садові групи-70%;Сіль йодована: 100%;Томатна паста: група раннього віку 33%,садова 33%;Кондитерскі вироби: група раннього віку-89%,садові групи-87%;Фрукти сушені: група раннього віку-83%,садові групи-83%.       

В ДНЗ суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини на основі нормативних документів: Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Закону України «Про охорону дитинства» та Сімейного кодексу.

На початку навчального року уточнюється банк даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічного патронажу. Пільги по харчуванню дітей відображені в таблиці 2.

 

Таблиця 2

Пільги по харчуванню

 

Пільгові категорії

Кількість дітей у

2019-2020 н.р

Оплата з бюджету

Чорнобильці

-

-

Багатодітні

10

50%

Сироти

-

-

Діти, батьки яких є учасниками АТО

2

100 %

Діти з малозабезпечених сімей

5

100 %

 

На виконання Законів України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про цивільну оборону», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, протягом 2019-2020 навчального року зусилля  колективу КЗО ДНЗ № 20  були спрямовані на створення здорових і безпечних умов праці, дотримання норм  і правил охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

           Аналізуючи стан дитячого травматизму за 2019-2020 н.р можна відмітити відсутність жодного випадку травматизму під час навчально-виховного процесу та зниження випадків травматизмуі  в побуті.

        Це свідчить про якісний підхід педагогічного та обслуговуючого персоналу до своїх функціональних обов’язків, суворе виконання чинних норм і правил з безпеки праці, контролю за дотриманням умов, що забезпечують охорону здоров’я учасників навчально-виховного процесу але педагогічному персоналу потрібно щоденно ціленаправлено проводити роботу з попередження травматизму з батьками вихованців.

 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до створення безпечних умов праці, навчання та виховання.

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер.

 

В оздоровчий період в ДНЗ були проведені оздоровчі заходи, які полягали в забезпеченні посиленого харчування, проведенні занять та розваг на свіжому повітрі(в кожній групі окремо). Організаційно-педагогічна робота з дітьми проводилась згідно розкладу занять та орієнтовного тематичного планування.

На сьогодні в дошкільному закладі є ще ряд невирішених проблем: оновлення розвивального середовища в групах.Але колектив ДНЗ налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.

 

 

 

Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у 2019-2020 н.р., досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив буде спрямовувати свою діяльність на розв’язання основних завдань у 2020-2021 навчальному році :

1. Розпочати роботу по формуваню логіко-математичних уявлень дітей засобами математичного проекту.

 

2.Продовжувати  роботу по розвитку екологічної свідомості у дітей через проблемні ситуації та пошуково-досліднецьку діяльність.

 

3.Удосконалювати роботу по формуванню у дітей уяви про різноманітність професій та соціальну значущість праці дорослих у процесі ознайомлення з професіями людей.