м.Дніпро КЗДО № 20

Фінансова діяльність

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

(ЯСЛА-САДОК) № 20

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

    

 НАКАЗ

 

11.10.2023р.                                                                                 № 74       

                                                          м. Дніпро

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, викристання та обліку

благодійних (добровільних) внесків

КЗДО № 20 ДМР

 

      Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну средню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про запобігання корупції», Бюджетного кодексу України, Порядку отримання  благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222 (зі змінами), рішення Дніпровської міської ради від 19.06.2019 № 65/46 «Про погодження проекту Меморандуму про партнерство, співпрацю, довіту та взаємоповагу між учасниками освітнього процесу комунального закладу освіти Дніпровської міської ради», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики  Дніпровської міської ради від 11.09.2023 № 10, з метою запровадження колегіальної етики управління діяльності, забезпечення прозорості використання коштів у Комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 20 Дніпровської міської ради,

 

НАКАЗУЮ:

 

       1. Покласти персональну відповідальність на всіх учасників освітнього процесу  за дотримання чинного законодавства щодо отримання , використання та облік благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб закладом освіти  для потреб  його фінансування.


        2. Усім учасникам освітнього процесу:

 

        2.1.Забезпечити неухильне дотримання процесу чинного законодавства України щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків (далі – благодійні внески) від юридичних та фізичних осіб – резидентів і нерезидентів.

 

        2.2. Не допускати заміну благодійними внесками сплати за надання закладом освіти платних послуг за переліками, визначеними у встановленому порядку.

 

        2.3.Забезпечити ведення обліку товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, згідно з Порядком, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1295 «Про затвердження Порядку розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, та контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді наданих послуг або використаних робіт» (зі змінами).

                                                                          Постійно

         2.4. Даний наказ розмістити на офіційному вебсайті закладу освіти у розділі «Фінансоа діяльність».

 

         3. Вихователю-методисту Карнаух О.С.:

 

         3.1.Тримати на постійному контролі достовірність інформації про діяльність КЗДО № 20 ДМР на сформованих відкритих й загальнодоступних ресурсах (офіційному вебсайті у розділі «Фінансова діяльність»):

         - кошторисів та фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих у звітному році коштів, у тому числі благодійної допомоги та коштів, які надійшли з інших джерел, не заборонених законодавством;

         - інформації про перлік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості;

         - докуменів відкритого доступу за перліком, визначеним статтею

30 Закону України «Про освіту», не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня їх затвердженя чи внесення змін до них.

 

       3.2. Забезпечити систематичне оприлюднення та оновлення інформації  (п. 3.1. цього наказу)

 

       3.3. Сприяти здійсненню учасниками освітнього процесу громадського нагляду (контролю) за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти, залученням і використанням коштів закладу освіти, виконанням кошторису та/або бюджету закладу освіти.

 

       3.4. Забезпечити персональне звітування про роботу та виконання стратегії розвитку закладу освіти та загальних зборах (конференції) та забезпечити відкритий доступ до цієї інформації на офіційному вебсайті закладу.

                                                                          Щороку

       3.5. Забезпечити розміщення в закладі освіти та оприлюднення на офіційному вебсайті закладу інформації про час і місце проведення загальних зборів ( п. 3.4 цього наказу)

                                                                          Не пізніше, ніж за один місяць                                                                              

                                                                          до дня проведення

 

        3.6. Забезпечити інформування управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради про рішення загальних зборів ( п.3.4. цього наказу).

                                                                          У пятиденних строк з дня їх

                                                                          проведення

 

        4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

Директор КЗДО                                                          Світлана СІБІРЬОВА

 

КОШТОРИС 2023рік

 

 

КОШТОРИС 2024 рік