м.Дніпро КЗДО № 20

Річний звіт керівника

Річний звіт керівника

Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 20

Дніпровської міської ради

за 2022-2023 н.р.

 

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 20 Дніпровської міської ради   (далі – ЗДО) знаходиться за адресою: 49020, м. Дніпро, м/р Таромське, вулиця Привокзальна, 5а. Розрахований  на 75 місць, працював за  програмою розвитку дитини дошкільного віку « Я у Світі» і Базовим компонентом дошкільної освіти України.

Заклад дошкільної освіти здійснює освітню діяльність відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Статуту  ЗДО, Правил внутрішнього розпорядку та  посадових інструкцій. 

   На вересень 2023 року функціонувало 4 вікові  групи:

 - група  раннього віку;

 - молодша група;

 - середня група;

 – старша група;

З 01.09.2023 року заклад працює дистанційно.

ЗДО повністю укомплектований педагогічними кадрами: 1 директор, 1 вихователь-методист, 5 вихователів, 1 музичний керівник, 1 керівник гуртка Усього 9 педагогів.

Всі педагоги закладу  мають високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти й упровадження інноваційних ідей розвитку закладу освіти.

Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, Статуту, колективному договору, річному плану роботи, освітньої програми закладу та стратегії розвитку закладу на 5 років.

Головною вимогою в рішенні питань доступності дошкільної освіти виступало узгодження стандартів якості освіти зі стандартами умов її досягнення. Якісна дошкільна освіта – це не лише кількісні показники. Якість рішення завдань дошкільної освіти забезпечувався підтримкою високого рівня професійної підготовки кадрів дошкільної галузі освіти та розповсюдженням сучасних навчально-методичних напрацювань, що відображали перспективний педагогічний досвід вітчизняних та зарубіжних фахівців.

Позитивним є розроблення нормативно-законодавчої бази функціонування закладу дошкільної освіти, визначення освітніх стандартів, навчально-виховних програм.

Статтею 7 Закону України «Про дошкільну освіту» визначено, що завданнями дошкільної освіти є такі:

 • зберігати та зміцнювати фізичне, психічне і духовне здоров’я дитини;
 • виховувати у дітей любові до України, шанобливе ставлення до родини, повагу до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідоме ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формувати особистості дитини, розвивати її творчі здібності, набуття нею соціального досвіду;
 • виконувати вимоги Базового компонента дошкільної освіти, забезпечувати соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту;
 • здійснювати соціально-педагогічний патронат сімей.

Нормативно-правове забезпечення

Закон України:

Листи МОН: 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі,організація освітнього процесу у різних формах і подолання освітніх втрат,організація в нових умовах атестації педагогічних працівників. 

Річний план 2022-2023 н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:

 1. Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку.
 2. Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку.
 3. Створення безпечних умов для всебічного розвитку дошкільника.
 4. Гра, як природний ресурс дитини для подолання кризових ситуацій.

При реалізації завдань плану роботи в ЗДО проводилась чітка, систематична робота з метою формування у дошкільників знань, умінь, навичок відповідно до їх вікових особливостей та вимог Базового компонента дошкільної освіти. Велика увага приділялась спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість.

В умовах воєнного стану ЗДО спрямовувало свою діяльність на розв’язання першочергових завдань, зокрема:

 • налагодження ефективної комунікацію учасників освітнього процесу;
 • відновлення освітнього процесу для всіх дітей;
 • зараховування до закладу дітей раннього та дошкільного віку з числа внутрішньо переміщених осіб за місцем тимчасового проживання;
 • створення у закладі безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу;
 • створення умов для підвищення фахового рівня педагогічних працівників щодо організації освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами;
 • надання педагогічної підтримку дітям раннього та дошкільного віку, зокрема й з особливими освітніми потребами, їхнім батькам;
 • здійснення інформаційної підтримки учасників освітнього процесу;
 • застосовування інструментів управлінської діяльності, щоб розв’язувати надзвичайні ситуації.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя.

Велика увага у роботі закладу приділялося наступності дошкільної та початкової освіти. Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу. Випускники нашого дитячого садка мають необхідну як загальну (фізичну, інтелектуальну, особистісно-вольову), так і спеціальну готовність (включаючи засвоєння предметних знань, умінь, навичок), підготовку до навчання в школі.

Колектив працює над створенням позитивного іміджу нашого дошкільного закладу і тому у нас є власний сайт. Інформація розрахована, в першу чергу, на батьків наших вихованців, а також на колег зі всієї України.

Протягом навчального року всі педагоги ЗДО постійно підвищували педагогічну майстерність, приймаючи участь у педмайстернях, педагогічних лабораторіях.

Протягом навчального року були проведені конкурси:

 • Конкурс малюнку «Безпека дитини»
 • Конкурс зимових витинанок
 • «Город на підвіконні».

У закладі були проведені тематичні тижні: «Тиждень безпеки дитини» та «Екологічний тиждень», «Тиждень безпеки дорожнього руху» під час яких були проведені такі заходи:

 • заняття в усіх вікових групах за індивідуальним планом вихователів (дистанційно);

 Протягом року вихователям надавалися консультації згідно річного плану. Окремо консультувались вихователі зі стажем роботи, вихователі без дошкільної освіти.

Згідно річного плану роботи проведені три педагогічні ради:

 • Гра як джерело розвитку дошкільників.
 • Виховання свідомого громадянина з почуттям патріотизму та поваги до суспільно -державних цінностей. Правове виховання дошкільників.
 • Організація освітнього процесу у нових умовах

Робота творчої групи була спрямована на оптимальне перетворення освітнього простору дитячого садка.

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної освітньої роботи.

Взаємодія з сім’ями вихованців протягом року є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків у управлінні закладом. Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форм співпраці:

 • Батьківські збори
 • Індивідуальні консультації різних спеціалістів

Таким чином, річний план за 2022 – 2023 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. 

 

Змістовні напрямки (річні завдання) освітнього процесу

 1. Створення освітнього середовище, яке мотивує, активізує, зберігає та розвиває.
 2. Виховання патріота України на засадах духовних надбань свого народу.
 3. Формувати соціально-громадянську компетентність дошкільників з метою зміцнення національної ідентичності дітей.
 4. Психологічний супровід та підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного та післявоєнного стану.

 

Завдання на літньо-оздоровчий період

 1. Консультування батьків для створення  необхідних умов для забезпечення оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров′я дітей  влітку, використовуючи сучасні методи оздоровчо – розвивального напрямку та різноманітну дитячу діяльність.
 2. Продовжувати розвивати у дітей дошкільного віку  пізнавальну активність за допомогою дидактичних та настільно-друкованих ігор на розвиток логічного мислення.